Adrie Verbeem

Houtsnijwerk van Garuda en Vishnu

‘Verhalen beeldend vertellen’.

‘Ik ben een aantal jaren gelden met mijn vrouw naar Indonesië geweest, naar Java en Bali om precies te zijn. Met name Java sprak mij zeer aan vanwege de Borobodur en de vele andere tempels. De reis werd georganiseerd door de Open Universiteit waar mijn vrouw cultuurwetenschappen studeerde, hierdoor kwamen we op een andere dan standaard manier in aanraking met de rijke cultuur van het land. De reis heeft enorme indruk op mij gemaakt. Het beeld heb ik pas na de reis gekocht via Christies, het komt waarschijnlijk uit Bali, het sprak me aan, het is niet een standaard toeristisch beeldje, ik zou misschien niet eens precies kunnen zeggen waarom ik me er zo tot aangetrokken voel, dat heb je soms.

Ik kom uit een katholieke familie waardoor ik met andere beelden en verhalen ben opgegroeid. Toch voel ik verwantschap met de verhalen en beelden van bijvoorbeeld Garuda. Het feit dat verhalen beeldend verteld worden heeft mij altijd aangesproken en is ook de reden geweest waarom ik mijn opleiding aan de kunstacademie St. Joost ben gaan volgen. Ik ben na mijn opleiding in de reclame terecht gekomen waarin beeldend vertellen logisch en belangrijk is.

Ik ben altijd politiek betrokken geweest. Ik kom uit een katholiek, middenstands milieu in Zeeland. Het katholieke, Zeeuwse leven was sober en overleven stond centraal. Toen ik in deze omgeving kwam wonen trof ik een minder zelfstandige samenleving aan waar meneer pastoor aan het roer stond. Ik wilde het individu meer onder de aandacht brengen. Nadat ik me als burger druk heb gemaakt over een aantal ontwikkelingen in Bergen op zoom (onder andere het havenkwartier), ben ik politiek actiever geworden.

Mijn zoon (Han Verbeem) en ik hebben altijd een enorme betrokkenheid ervaren met de Bergse binnenstad. Ik weet niet precies wie wie heeft aangestoken, het was een kip en het ei verhaal. Maar we motiveerden elkaar zeker om ons actief in te zetten. Pas toen ik pensioneerde ben ik actief geworden bij de PvdA.

Ik zou meer in kunnen brengen, maar mijn vrouw is ziek geworden en behoeft en verdient extra zorg dis ik als mantelzorger met liefde geef. We kijken naar wat we kunnen doen. Mijn vrouw is een sterke, intelligente vrouw, ik heb soms moeite haar bij te houden. Haar ziekte maakt dat ik me nog meer politiek betrokken voel doordat we tegen zaken aanlopen met haar zorg die beter kunnen. Vanuit haar ervaring kan ik hierover goed met haar van gedachten wisselen over hoe het beter kan, ze houdt me scherp.

Ik denk dat ik het meest trots ben op wat mijn vrouw en ik hebben bereikt met wat we wel of niet hadden. We zijn altijd actief betrokken geweest in onze omgeving. We hebben als paar een bodem kunnen leggen voor onze kinderen, kleinkinderen en hun generatiegenoten.

Ik ben niet zo gauw gefrustreerd, ben niet van het conflict, maar zoek liever naar oplossingen. Dat wil niet zeggen dat ik confrontaties uit de weg ga, zolang ze maar functioneel zijn en hun doel dienen.

Ik voel me een verlengstuk van het beleid van de PvdA. Wat mij betreft mag de partij zich wat meer manifesteren en ik zal er alles voor doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt.

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Adrie Verbeem (PvdA). 

Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

 

Bestel deze foto

Adrie Verbeemadmin
025