Annette Stinenbosch

Kruisje

Het gevoel te ervaren nooit alleen te zijn ‘.

‘Dit kruisje kreeg ik in 1980 als cadeautje van mijn man. Ik ben er trots op katholiek te zijn. Het geloof heeft mij gevormd, het heeft me altijd weten te raken. Je ziet en weet dat iedereen kwaliteiten heeft waardoor iedereen speciaal is, iedereen telt en doet ertoe. Het geloof heeft mij meegegeven je wat kunt betekenen voor de mensen om je heen, het gevoel ervaren dat je er nooit alleen voor staat, dat er altijd hoop is. Dit is mijn basis. In Rotterdam heb Ik economie gestudeerd en ben later met mijn gezin voor langere tijd in het buitenland geweest. Hierdoor heb ik andere culturen gezien en ervaren. Ik leerde daardoor anders te kijken, meer begrip te krijgen voor het waarom en minder snel te oordelen. Mijn blik is hierdoor verbreed, het heeft me verrijkt. Het heeft me nieuwsgierig gemaakt. Ik heb nooit de ambitie gehad de politiek in te gaan, maar soms lopen dingen zo en het contact met mensen geeft mij tomeloze energie. Het project ‘Waarderend vernieuwen’ (Jouwtoekomstverhaal) geeft mij een trots gevoel. Vanwege het ‘samen iets bereiken’, het daadwerkelijk luisteren naar elkaar. Ik kan het frustrerend vinden dat het in de politiek soms om de persoon en niet om de zaak gaat. Het kan dan lastig zijn je dan niet mee te laten slepen en een pas op de plaats te maken. Mijn wens is dat alle mensen ervaren dat de gemeente er voor hen is!’

 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Annette Stinenbosch (CDA). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.
 

Bestel deze foto

Annette Stinenboschadmin
029