Auri Peters

Trouwring van mijn moeder

Je bijdrage leveren naar je eigen talent‘.

‘Mijn moeder heeft me geleerd dat je niet alleen op de wereld bent en je bijdrage moet leveren naar je eigen talent. Mijn moeder was sociaal actief en kwam op voor de weerlozen, zij deed het op haar manier, met haar talenten. Ik wil het op mijn manier doen, met mijn talenten.

Ik heb in veel besturen gezeten en kwam daardoor in aanraking met politiek. Ik raakte gefascineerd door de manier van besluitvorming, soms op positieve, dan weer op negatieve wijze. De politieke wereld is een bijzondere wereld, met eigen tradities en een eigen taal. Ik bedacht me destijds dat dit beter zou kunnen en als je denkt dat je het beter kan, moet je het doen. Ik denk dat mijn talent zit in het zien van de hoofd- en bijzaken.
Ik ben sinds de zomer van 2015 actief in de Bergse politiek. Ik kwam in Bergen op Zoom wonen en wilde de stad leren kennen. Dit deed ik door geregeld op de publieke tribune van de gemeenteraadvergaderingen te zitten. Na deze vergaderingen raakte ik in gesprek, waardoor ik meer en meer in de politiek gezogen werd en mee wilde doen.
 
Ik ben trots dat ik me in de aparte biosfeer van het politieke wereldje kan bewegen, verbindingen kan leggen, dat ik het kan. Hierdoor kan ik onderwerpen die me aan het hart liggen onder het voetlicht brengen.
 
Het kan me frustreren dat tijdens vergaderingen de punten en de komma’s soms zoveel tijd in beslag nemen dat er weinig over blijft voor wat er wel toe doet’.
 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Auri Peters (BSD). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

Bestel deze foto

Auri Petersadmin
014