Jan Couvert

 

Horloge

 
Kijken wat je kan doen in de tijd die je hebt‘.
 

Je hebt tijd om te leven en je leeft om tijd te hebben. Alles gaat sneller, behalve de tijd. Je moet kijken wat je kan doen in de tijd die je hebt.

Doordat de wereld steeds kleiner wordt lijkt de tijd sneller te gaan. Had je vroeger een week nodig om een antwoord op een telex te krijgen is men nu verrast dat je na vijf minuten nog niet geantwoord hebt op een email. Wat was is niet meer, dat heeft zijn voor- en nadelen, maar je moet mee met je tijd. Ik vind ontwikkelingen wel leuk en ben een soort freak die nieuwe technologieën kan omarmen en waarderen. Wat zou de volgende stap zijn en wat is de impact ervan? Het is zonde van de tijd je druk te maken over de gevolgen van technologische ontwikkelingen, de tijd gaat dan tegen je werken. Ik kijk liever naar hoe je deze ontwikkelingen kan toepassen in bijvoorbeeld het dagelijkse bestuur.

De reden dat ik politiek actief ben geworden is dat ik denk dat het belangrijk is niet alleen vertrouwen te krijgen, maar ook consistent te zijn. Op een gegeven moment moet je terugbrengen wat je aan kennis heb mogen ontvangen. Ik heb veel kennis van de energie-transitie en wil deze inzetten in de politiek. Ik vind het een logische stap.

Ik ben altijd actief geweest als vrijwilliger. Als het niet gaat zoals je zou wensen, zet je dan in om er een eigen draai aan te kunnen geven.

Mijn ouders gaven me mee zo sociaal mogelijk te handelen en je niet aan de rand van de maatschappij te bevinden. Toon gedrag wat passend is. Ik kom uit een sportief nest.

Pas de laatste jaren kan ik mezelf politiek geëngageerd noemen. Ik zag dat als een politicus iets meer kennis zou hebben over een bepaald onderwerp, hij wel wat anders had geroepen. Het moet nog blijken of ik een politiek dier ben, maar ik denk wel dat ik met mijn kennis een bijdrage kan leveren.

Ik kom uit het bedrijfsleven en misschien zou een gemeente meer bedrijfsmatig bestuurd moeten worden. Met name kosten en opbrengst, daar zit de winst. Geld is hierin niet het doel, maar het middel. Als je geld zo goed mogelijk inzet voor de beste doelen, kan dat een samenleving verbinden en op een hoger plan brengen.

Ik ben er trots op dat ik in mijn eigen omgeving, zowel persoonlijk als qua werk, als rode draad heb het verbinden van mensen. Ze op de juiste plaats kunnen zetten, consistent zijn, zodat een gezamenlijk doel bereikt kan worden. Ik hoop dat ik dat in de politiek ook kan inzetten, zodat ik daar in de toekomst trots op kan zijn.

De traagheid van de politiek kan me frustreren. Soms liggen er kansen die niet op tijd gepakt kunnen worden, omdat er te lang en te veel over gedebatteerd word.

Door mijzelf op de lijst te laten zetten heb ik me beschikbaar gesteld als raadslid. Ik denk dat het reëel is dat ik vanuit nummer 14 niet zomaar in de raad kom. Voor mij is het vooral belangrijk dat mijn kennis gebruikt kan worden om de stad vooruit te helpen. Het gaat niet om de positie, maar dat de juiste kennis en kunde maximaal wordt ingezet.’

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Jan Couvert (VVD). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

 

Bestel deze foto

Jan Couvertadmin
023