Joost Pals

Joost Pals

 

Modem

 

‘De elitaire houding van de politiek is afgebrokkeld’

 

‘Dit is een van de eerste modems, ik heb het bij me, om aan te geven wat het internet teweeg heeft gebracht. De wereld is veel kleiner geworden, er is een laagdrempelige communicatievorm ontstaan, zowel globaal, als lokaal. We zitten nog in het proces van leren omgaan met deze technologie, dat heeft tijd nodig. Via bijvoorbeeld social media is er meer gelijkwaardigheid gekomen. Vanuit dit medium kun je gemakkelijk een initiatief opzetten, zoals bijvoorbeeld een petitie, maar ook je ideeën en meningen ventileren. Ik zie het als een hulpmiddel van de democratisering, waarbij mijns inziens de macht meer in evenwicht komt. Nadeel is dat het medium ook populisme met zich meebrengt. We hebben een gereedschap in handen gekregen zonder gebruiksaanwijzing. Het is een organische ontwikkeling die we niet kunnen sturen, maar ik ben optimistisch. Na verloop van tijd zal men kunnen omgaan met het gereedschap en zal het kaf van het koren gescheiden worden.

 

De modem, het internet heeft de elitaire houding van de politiek afgebrokkeld en dat vind ik een goede zaak. Wat mij drijft is de kloof tussen politiek en burger te nivelleren. De modem, het op een lijn kunnen communiceren, maakt de samenleving egalitair, wat mij betreft hoort dat zo te zijn.

 

De tijd van voor het internet was meer zwart-wit, er waren minder middelen om tot kennis te komen (tv en krant) en je was afhankelijk van wat je aangeboden werd. Nu zijn er meer middelen en heb je de gelegenheid je goed te informeren. Het heeft misschien de nuance uit het openbare debat gehaald, maar ook zal zich vanzelf corrigeren.

 

Mijn ouders waren niet politiek geëngageerd, maar altijd wel goed geïnformeerd. De krant was beschikbaar, nieuws, netwerk en voor mijn zusje en mij het jeugdjournaal. Het was belangrijk voor ze dat we goed geïnformeerd waren, zonder te forceren. Ik kan me herinneren dat ik als negen-jarig jongetje het vallen van de Berlijnse muur zag. Ik kon toen nog niet de volledige gebeurtenis duiden, maar wist wel dat er iets belangrijks gebeurde. Het is deze gebeurtenis en nog velen die volgde, die altijd mijn interesse hebben gewekt, waardoor ik ook politiek een voorkeur kon vormen.

 

Ten tijde van paars twee kwam ik op het punt dat ik voldoende kennis had om een mening te vormen en ik vond dat ik actief mee moest gaan doen, mijn verantwoordelijkheid nemen. Voor mij was dat in eerste instantie door een partij te steunen die past bij mijn idealen, in mijn geval de VVD, door passief lid te worden. Actief werd ik wat jaren later toen ik na mijn informaticastudie bestuurskunde ging studeren. Ik werd zo volgestampt met theorie dat mijn handen jeukte om de kennis in praktijk te gaan brengen. Ik sloot me aan bij de lokale afdeling van de VVD.

 

Een van de dingen die we met de gemeenteraad hebben bereikt, waar ik voorvechter van ben en waar ik trots op ben is dat we verandering in de informatievoorziening hebben gebracht. We krijgen nu complete stukken waarin ook de risico’s zijn toegelicht. We kunnen nu op basis van volledige informatie, feiten en kennis een gedegen beslissing nemen.

 

Als het gaat om stokpaardjes waarbij alleen de voordelen worden benoemd en voor het gemak de nadelen achterwege worden gelaten raak ik gefrustreerd. Dan kun je mensen alleen maar teleurstellen, omdat je op basis van gebrekkige informatie verwachtingen schept’.

 

Het is mijn ambitie de komende vier jaar weer raadslid te zijn, ik hoop herkozen te worden. Mijn plek is in de gemeente, in welke rol dan ook’.

 

 Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Joost Pals (VVD). 

Bestel deze foto

 

 

 

Joost Palsadmin
025