Louis Wijten

Rekenmachine

‘Mijn voorliefde voor cijfers’

‘Ik ben bijna drieënzeventig, mijn hele leven is rekenen belangrijk geweest, zowel in interesses als in mijn beroep, ik ben docent economie geweest. Zodra er getallen in een onderwerp voorkomen gaat mijn hart sneller kloppen. Mijn voorliefde voor cijfers komt waarschijnlijk uit het feit dat het snel informatie geeft. Ik lees altijd eerst de getallen, dan pas de tekst. Naar mijn idee komt het altijd op de getallen neer, ze zeggen iets over afspraken.

In mijn werkzame verleden ben ik altijd bezig geweest in vereniginningen. Ik heb ook in besturen gezeten, met name van sportclubs. Het zegt iets over mijn maatschappelijk betrokkenheid.

Toen in het onderwijs het vak maatschappijleer kwam, was nog niemand opgeleid voor deze functie. Ik vond het toen al interessant en heb het de eerste jaren gedoceerd. Ik volgde een cursus om het vak te kunnen geven en kwam daar grappig genoeg vrienden en geestverwanten tegen.

Ik ben altijd een betrokken docent geweest, was ook decaan. Toen ik stopte met werken ben ik eens nagegaan hoeveel leerlingen ik les heb gegeven, het waren meer dan duizend leerlingen. Ik kom nog steeds oud-leerlingen tegen die me vertellen dat ik van waarde ben geweest voor ze. Ik vind de waardering prettig, maar vind het vooral fijn dat ik van waarde heb kunnen zijn.

Mijn vader kwam uit een arbeidersgezin en heeft zich zelfstandig opgewerkt, mijn moeder ook. Mijn broers gingen naar de HBS, maar hebben het geen van allen afgemaakt, daarom moest ik naar de MULO. Ik heb thuis gevraagd of ik na MULO A, Mulo B mocht doen en daarna HBS, gelukkig mocht dat en omdat de welvaart zo verbeterd was, was het ook mogelijk. Het is een voorbeeld van hoe ik altijd om me heen heb gekeken naar kansen en mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen. Het lijkt erop dat ik overal zomaar ingerold ben, maar ik heb continue bewuste keuzes gemaakt van wat me op dat moment het beste leek.

Dat heeft goed uitgepakt, al vond ik het soms best spannend.

Zo kwam ik ook in de politiek terecht. Als je ouder wordt gaat het sporten niet meer vanzelf. Toen ik geen deelnemer van de sport meer was, viel mijn deelname aan de organisatie ook weg. De maatschappelijke bewogenheid bleef en door gesprekken met vrienden in de politiek, werd ik aangespoord me ook actief in te zetten op dit vlak. Het werd me aangereikt.

Voordat ik bij Lijst Linssen kwam heb ik eerst bij verschillende landelijke partijen gesnuffeld. Het beviel me niet, ik vond dat ik me lokaal aan moest sluiten en dat heb ik gevonden bij Lijst Linssen. Het strakke, wat bij landelijke partijen aanwezig is, is niet bij deze partij. Je mag verschillend zijn, ik vind dat niet alleen boeiend, maar het is ook de basis van democratie.

Ik zit al bijna twintig jaar in de lokale politiek. In de politiek ben je met drie dingen bezig; wat, hoe en hoeveel mag het kosten. Ik ben al vier termijnen voorzitter van de audit-commissie (controleert het financieel beheer). Ik ben er trots op dat ik hier al vier keer voor gekozen ben.

Niets in het politieke kan me frustreren. Als iets je frustreert heeft dat vaak te maken met dat er iets niet gebeurd zoals jij zou willen, dat is niet het kenmerk van democratie.

Het is mijn ambitie weer gekozen te worden voor de raad. Ik vind dat al heel wat. Ik besef dat het een verantwoordelijkheid is, die ik met eer wil vervullen.’

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Louis Wijten (Lijst Linssen). 

Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

 

Bestel deze foto

Louis Wijtenadmin
022