Marijke Helmons

Tekstbordje: ”Oma je bent de liefste”.

‘Wat je geeft krijg je terug’.

Ik heb drie kleinkinderen, van hun heb ik vorig jaar kerst dit bordje gekregen. Het is me dierbaar en het staat op een prominente plaats in mijn huis. Ik krijg er een warm gevoel van. De onvoorwaardelijke, wederzijdse liefde die kinderen en kleinkinderen met hun moeder en oma delen staat voor mij op nummer een. Gaat het met hun goed, dan gaat het met mij ook goed.Je kunt pas ontvangen als je eerst geeft. Vanuit die gedachte wil ik ook politiek bedrijven, het hoeft niet per se groots te zijn. Oog voor detail, het kleine, daar aandacht aan schenken, dat maakt het verschil.

Mijn vader was een belezen man, met een duidelijke, positieve mening, hij was een liberaal. Normen en waarden zoals respect voor elkaar hebben, rekening houden met de ander, oog voor het wederzijdse, dat was belangrijk voor mijn ouders. Het is niet iets wat ons bijgebracht werd, het was er gewoon. Toch zijn het wel denkbeelden die ik mijn kinderen en zij op hun beurt hun kinderen bewust heb mee willen geven. Mijn ouders brachten het over door streng te zijn. Ik heb het gedaan door consequent te zijn, bij te stellen waar nodig en ze in hun waarde te laten.

Mijn kinderen en kleinkinderen grappen wel eens over oma met haar tegeltjeswijsheden. Het klinkt misschien oubollig, dat ben ik beslist niet, toch hebben ze ontegenzeglijk hun waarde en komen ze niet voor niets op een tegeltje terecht. Als ik mijn tegeltje zou maker zou er op staan: “Wat je geeft krijg je terug”.

Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest en volgde het nieuws op de voet. Pas na een moeilijke periode in mijn leven werd ik me ervan bewust dat ik zoveel mensen om mij heen had die me steunden en er voor me waren, het voelde als een warme deken. Zoals met elke moeilijke periode, leer je er veel van en kom je er sterker uit. Het is vanuit die kracht dat ik me wil inzetten en die warme deken wil zijn voor een ander. In de hospice De Markies enerzijds en in de politiek, waar je het verschil kan maken, anderzijds. Vanuit liefde de ander het oprechte idee geven dat ze er mogen zijn.

Ik ben trots op mijn voorstel voor vrouwvriendelijke parkeerplaatsen en dat het gehoor heeft gekregen. Ik hoor de mannen al lachen, maar het gaat niet om het wel of niet kunnen parkeren, maar om gemakkelijk en veilig met kinderwagens te kunnen gaan en staan.

Niet luisteren naar elkaar kan me frustreren, van elkaar kun je leren. Even ademhalen is dan de beste remedie voor mezelf, maar wellicht ook een goede tip voor degene die moeite hebben met luisteren.

Ik wil een op een de burger kunnen blijven ondersteunen, daarin kan ik veel betekenen en ik voel me er prettig bij.’

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Marijke Helmons (GBWP). 

Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

 

Bestel deze foto

Marijke Helmonsadmin
025