Mario Verstraten

 

Kaarsenstandaard ‘saamhorigheid’

 
Verbroedering, vriendschap en liefde‘.
 

Dit staat vanzelfsprekend voor saamhorigheid. Ik wil binnen een gemeenschap meer verbroedering, vriendschap en liefde.

Vroeger op de lagere school zat je vaak in een kring, dan is het contact wat je met elkaar hebt veel intensiever. Je kijkt elkaar aan, wat mij betreft nog altijd de beste vorm van contact, oogcontact. Leuk dat er whatsapp en email is, maar uiteindelijk bereik je het meest als je elkaar in de ogen kan kijken.

Voor mij is het belangrijk dat we allemaal gelijk zijn, arm of rijk, dik of dun, geschoold of ongeschoold, gelijkheid en verbroedering.

Samen met Angelique ben ik de Bergse Wandelclub begonnen. Het idee voor deze club is ontstaan, enerzijds, omdat ik zelf graag wandel, het is een manier om je geest leeg te maken en in beweging te blijven, Anderzijds zie ik mijn werk steeds meer dat er groepen mensen zijn die geen geld hebben om te sporten. Door samen te wandelen krijgen ze toch de beweging die ze nodig hebben en het verbindt enorm.

Ik ben militair geweest, vanuit die traditie staat discipline en het bereiken van doelen nog hoog in mijn vaandel. Inmiddels werk ik al negentien jaar bij Stichting Samenwerken. Ik leid mensen in het kader van reintegratie op tot beveiliger. Door mijn werk heb ik veel fronten gezien van het sociale, maatschappelijke en politieke vlak. Ik heb altijd gedacht hierin iets te kunnen betekenen. Toen ik in Bergen op Zoom kwam wonen ben ik lokaal politiek actief geworden. Ik ben een mensen-mens en wil een stem uit kunnen brengen voor de mensen om mij heen.

Mijn broer heeft altijd gezegd dat ik een goed politicus zou zijn. Hij zei me altijd dat mijn hart op de goede plek zit en ik veel doe voor de samenleving. Mijn broer is bijna zeven jaar geleden overleden, hij was heel belangrijk voor mij, wij waren uit een stuk hout gesneden. Het is misschien wel zijn aansporing, dat ik extra gemotiveerd ben me politiek in te zetten.

Binnen de Bergse politiek ben ik veel interessante politici tegengekomen die me hebben geïnspireerd. Maarten van Eekelen is daarvan mijn grootste inspirator. Hij heeft heel veel gedaan voor het sociale domein en de werkvoorziening. Hij is altijd menselijk geweest en heeft een persoonlijke manier van politiek bedrijven.

Ik ben heel trots dat ik gekomen ben waar ik nu sta. Ik kom van ver en kan nu mensen helpen bouwen aan hun toekomst, zodat zij later net zo trots kunnen zijn op hun belopen pad als ik nu.

Sommige zaken kunnen eenvoudig opgelost worden, dat er dan toch ingewikkeld en langdradig over gedaan wordt, kan me frustreren.

Het is mijn ambitie een betere leefbaarheid, veiligheid en communicatie te realiseren, voor mens en dier.’

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Mario Verstraten (GBWP). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

 

Bestel deze foto

Mario Verstratenadmin
022