Nelly Klasen

Foto van de boerderij

Wij hadden onder elkaar een goede jeugd‘.

In deze foto zie ik dat wij onder elkaar een goede jeugd hadden. Op de foto staat de boerderij waar ik opgegroeid ben. Opoe en opa woonden in het grote boerdrijhuis (het voorste deel) en wij woonden met ouders en 9 kinderen in de schuur waar een soort van huis was ingebouwd. Wij sliepen met 9 kinderen op 1 kamer, deze kamer was een soort puzzel van bedjes. Toen ik 14 was, opoe was overleden en opa ging bij mijn tante wonen, verhuisden we naar het grote huis. In het grote huis werd kind nr. 10 geboren, hij overleed toen hij 8 maanden was ten gevolge van een longontsteking, opgelopen door de watersnoodramp van 1953. 
Hoewel mijn eerste levensjaren als oudste van 10kinderen indrukwekkend zijn geweest, heb ik er toch ook fijne herinneringen aan. Het leven op de boerderij was vrij, we hadden met niemand wat te maken. Ik heb veel gespeeld, van schooltje in de stal, tot hardlopen, slootje springen en trefbal. We waren altijd met een heel stel en tot grote opluchting van mijn ouders ben ik lang kind gebleven, tot 16 jaar zeker. 
De boerderij is niet meer in het bezit van de familie, ik heb geen behoefte er nog eens naar toe te gaan, als ik dat nu zou doen vind ik het toch niet meer terug. Ik hou vast aan de herinnering en deze foto’.
 
(Nelly Klasen woont in Aen de Fonteyne (senioren aanleunwoningen), Tante Louise. Beweeg me gaat elke week bij de Stuijvenburgh op bezoek om met een bewoner te praten over wat hen beweegt. Het resultaat van deze bezoeken kunt u online bekijken, maar ook in de hal van de Stuijvenburgh. U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen en wie weet raakt u in gesprek met een van de bewoners met hun rijke verhalen. Woonzorgcentrum Stuijvenburgh, Van der Goesstraat 2, 4615 KX Bergen op Zoom, )

Bestel deze foto

Nelly Klasenadmin
012