Peter van den Ouden

Boek: Ilias

Meer dan 3000 jaar oud en nog steeds actueel‘.

 
‘Ik lees mijn hele leven al. Literatuur verrijkt je, het inspireert en is leerzaam. Dit boek is voor mij als politicus interessant. Alle geaardheden van de mens komen aan bod; haat, liefde, wanhoop, wrok, noem het maar op, al het menselijke gedrag komt hierin terug. Het is meer dan 3000 jaar oud en nog steeds actueel. Het houdt me een spiegel voor en dat heb je als politicus zeker nodig. 

 
Ik kies voor de plaatselijke politiek, omdat ik ontmoeting en gesprekken zo belangrijk vind, het is boeiend en leerzaam. 
 
Als zestienjarige puber kwam ik door een vakantiebaantje in aanraking met de gezondheidszorg, in dit geval met Vrederust. Ik hoor zuster Filius nog zeggen: “Jongeman, jij bent geschikt voor de verpleging”. Ik werd in het diepe gegooid en zag veel ellende in de ouderwetse psychiatrie. Mijn puberteit was door deze ervaringen meteen over, het was zeer leerzaam. Het samen ontmoeten, op weg gaan naar een beter leven boeide me.
Ik zag het beleid daar en later in de gezondheidszorg in het algemeen en liep er tegen aan. Ik wilde het veranderen en kon me geen andere manier bedenken dan dat via de politiek te doen, daar waar de beslissingen genomen worden. Met name de ervaringen en ontmoetingen in de gezondheidszorg vormden mijn maatschappelijke interesse. 
In 1974 moest ik in dienst en werd ik geconfronteerd met het gecultiveerde vijandsbeeld, gefocused op de grote vijand, het was de tijd van de koude oorlog. Het triggerde mij lid te worden van de PSP, ik zette me zowel parlementair als activistisch in. In die tijd waren er nog massale demonstraties, ik vind het wel mooi dat er tegenwoordig meer gebeurt op microniveau door middel van burgerinitiatieven.
 
Ik wil betrokken zijn en wat betekenen voor de samenleving. Zelf na blijven denken en vragen. Doe je het goede, hoe doe je het beste? Zowel persoonlijk als in de politiek, blijven groeien.
 
Ik ben er trots op dat ik in staat ben samen bindend te zijn. Ik denk een van de bindende factoren in de Bergse politiek te zijn. Ook ben ik trots op de zelfreflectie en de persoonlijke groei die dat teweeg brengt. Ik sta graag in het middelpunt, wil graag invloed hebben en dat het de moeite waard is. Samenwerking en respect en het durven toegeven van je fouten. Mijn valkuil is dat ik soms sneller wil dan anderen willen of kunnen.
 
De achterkant van het gelijk kan me frustreren; Wij roepen al jaren over het milieu, er werd lacherig over gedaan, nu krijgen we gelijk. 
 
Ik ben kandidaat lijsttrekker en heb ook de ambitie dat te worden. Ik wil nog graag vier jaar in de raad, tot mijn achtenzestig. Ik wil met de nieuwe aanwas binnen Groen Links aan de slag gaan, ervaren en onervaren samen laten werken, zodat het stokje overgedragen kan worden. Daarnaast wil ik dat duurzaamheid en het klimaatbeleid van Bergen op Zoom forse vooruitgang boeken.’.
 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Peter van den Ouden (Groen links). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

Bestel deze foto

Peter van den Oudenadmin
014