Han Verbeem

Zakhorloge

Je bent waar je vandaan komt‘.

 
‘Dit horloge is delicaat, aan de buitenkant is het versleten, het heeft een hoop meegemaakt en toch geeft toch het nog de tijd aan.

 
Culthuurhistorie is belangrijk voor mij en ik wil me inzetten voor dat behoud. Er wordt te veel opgeofferd voor de betrekkelijke vooruitgang, die naar een paar decennia al achterhaald is. Die opoffering slaat niet alleen een gat in bijvoorbeeld historische stenen, maar ook in een gemeenschap. 
Ik ben opgevoed met tradities, het verleden in bruikleen voor de toekomst en het idee dat je bent waar je vandaan komt.
Naast geschiedenis hou ik van taal, ik had een 10 voor taal, journalistiek was hierdoor een logische keuze. De heroïek van het ontdekken, dingen kunnen zien die anderen niet zien in oude en recente geschiedenis, dat trok mij aan.
 
Voor mijn studie liep ik stage bij het ‘Vrije Volk’ in Rotterdam en kwam ik in aanraking met het ‘rode’ geluid. Mijn politieke inzet werd pas werkelijk in gang gezet door de gebeurtenissen op 11 september 2001 (nine-eleven). Ik wilde geen toeschouwer meer zijn. Ik heb meegekregen dat je jezelf altijd in de spiegel moet kunnen kijken. Er moet altijd iemand zijn die weet hoe het kwam. Als je het kunt zien, kun je het ook veranderen. Ik wil degene zijn die mensen wakker houdt. Strijden voor mensen die het nodig hebben en het behoud van cultuurhistorie die dreigt verloren te gaan. Ik wilde mijn strijdlust, sociale hart en kennis gebruiken om dingen te gaan bereiken via het politieke pad. In de politiek worden de keuzes gemaakt en lokaal sta je dichterbij de samenleving.
Het politieke spel is iets wat je moet leren. Niet perse voor de winst gaan, maar ook kunnen incasseren,  realiseren dat verlies soms nodig is om verder te kunnen gaan en een lange adem hebben.
 
Ik ben met name trots op de aanpak van de rente voor de bijstandsgerechtigden en het behoud van de vestingmuren in de nieuwbouwwijk.
 
Het frustreert me dat belangen worden verkwanseld aan de commercie.
 
Mijn ambitie is wethouder worden. In het stadsbestuur kan je het meest bereiken’.
 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Han Verbeem  (PvdA). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

Bestel deze foto

Han Verbeemadmin
015