John Voets

Trouwfoto, zakhorloge en voorzittershamer

‘Mijn dromen waar maken’. 

 
‘Ik ben juwelier en goudsmid, er zullen nog veel mensen zijn die zich nog de zaak van mijn vader in de Kremerstraat kunnen herinneren. In 2006 zijn we in Werkendam een juwelierszaak begonnen. In 2007 zijn we in Dussen gaan wonen, daar zijn we ook getrouwd. Ik heb mijn trouwfoto meegenomen, omdat mijn vrouw me altijd heeft gemotiveerd en gesteund mijn dromen waar te maken.
In Dussen kreeg ik vrij snel contact met de mensen uit het dorp, we hielden meteen open huis om de kennismaking te vergemakkelijken. Zo kwam ik ook in contact met de voorzitter van de dorpsraad. Hij vroeg me bij de raad te komen. Dussen is geen grote plaats, het was betrekkelijk eenvoudig mezelf op de hoogte te stellen van het wel en wee van het dorp. Dussen valt onder de gemeente Werkendam, zodoende kwam ik ook in aanraking met de gemeenteraad. Ik vond het heel interessant. Ik heb destijds positief geantwoord op de vraag om bij de dorpsraad te komen, omdat ik mee wilde werken aan de veranderingen die noodzakelijk waren voor het dorp. Vooral het behouden van de identiteit van het dorp woog zwaar voor mij. De raad van Werkendam had plannen het aanzicht van Dussen te veranderen, het dorp zou mijns inziens haar charme verliezen. Ik kan dat niet laten gebeuren.
 
In 2009 viel mijn vader van de trap, waardoor hij hersenletsel opliep. We zijn terug naar Bergen op Zoom verhuisd om dichtbij mijn ouders te kunnen zijn en ze bij te staan.
 
Terug in Bergen op Zoom wilde ik toch weer de politiek in. Na een periode van oriëntatie kwam ik bij 50+ uit. Ze zochten nog mensen in het bestuur en ik werd daarvoor gekozen. De partij Steunpunt Bergen op Zoom is voortgekomen uit 50+.
 
Ik heb als klein jongetje al veel verantwoordelijkheden van mijn ouders gekregen. Hierdoor heb ik jong geleerd naar oplossingen te zoeken en een leidersrol op me te nemen. Die verantwoordelijkheid is onderdeel van mij geworden, een tweede natuur. Het is een rol met voor- en nadelen. Soms weegt die verantwoordelijkheid zwaar, maar de noodzaak de rol te blijven vervullen blijft vanwege het onrecht wat altijd wel ergens aanwezig is en ik niet aan me voorbij kan laten gaan.
 
Mijn ouders hebben me meegeven eerlijk en oprecht te handelen. Vanzelfsprekend hoorde daar goed voor de medemens zorgen bij. Mijn vader had welliswaar een zaak, maar was geen zakenman, hij was te goed. Feitelijk ben ik ook niet zakelijk, ik ben niet hard genoeg, mijn hart is te sociaal. Mijn ouders waren hele sociale mensen, dat heb ik van ze overgenomen.
Al het goede hebben ze meegeven, al het slechte heb ik zelf gedaan, al ben ik te braaf om echte slechte dingen te doen.
 
Ik krijg drie a vier hulpvragen per week. Ik ben er trots op dat ik mensen kan helpen door ze te verwijzen naar de juiste personen of instanties.
 
Het eigen belang voor het algemeen belang stellen kan me frustreren.
 
Ik hoop dat Steunpunt Bergen op Zoom jaren blijft bestaan. Het is mijn ambitie in de raad te komen, zodat we als partij invloed kunnen uitoefenen om het voor iedereen beter en aantrekkelijker te maken’.
 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer John Voets (Steunpunt Bergen op Zoom). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.
 

Bestel deze foto

John Voetsadmin
021