Jordie van der Burgt

Jordie van der Burgt

 

Ketting

 

‘Het is de tastbare connectie met die persoon’.

 

‘Ik heb deze ketting ooit van mijn beste vriendin gekregen als cadeau. Het is me het meest dierbaar, omdat ik het van haar heb gekregen. Vriendschap, familie, mensen, is uiteindelijk het meest belangrijk en waar het om draait.

 

Ik heb zeer veel respect voor defensie, mensen die zich inzetten voor het land. Natuurlijk is deze ketting nep. Ik studeer nog, zit niet in dienst, maar het is wel mijn intentie reservist te worden. Mijn beste vriendin weet dat en heeft het op een dag zomaar, zonder aanleiding aan me gegeven, sindsdien draag ik het iedere dag. Eigenlijk draag ik alle cadeautjes van vrienden bij me, ik wil ze graag in de buurt houden. Het is de tastbare connectie met die persoon.

 

In 2010, ik zat in groep acht, waren er tweede kamerverkiezingen. Ik kreeg het via school mee en ben sindsdien geïnteresseerd in politiek. Op de middelbare school ben ik in de leerlingenraad gegaan, eerst als lid, later als voorzitter. Het vertegenwoordigen van de leerlingen ten opzichte van het bestuur van de school was al een beetje politiek op micro niveau. Ik heb er veel van geleerd, hoe je de mening van anderen kan verwoorden en hoe om te gaan met meningen van mensen met andere belangen.

Ik kwam op mijn zestiende bij de jeugdraad, opnieuw eerst als lid, later als voorzitter. Het was een stapje hoger, ik vertegenwoordigde het belang van alle jongeren uit Bergen op Zoom tegenover de gemeenteraad.

Op mijn zeventiende werd ik lid van de VVD, als lid van de jeugdraad kon ik dat echter niet meenemen, ik moest onafhankelijk blijven. Hoewel het me geen moeite kostte de onafhankelijkheid te bewaren wilde ik toch meer kleur bekennen en mijn eigen idealen achterna gaan. Het werd een liberaal ideaal; de VVD.

 

Het meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen betekent automatisch het vaarwel van de jeugdraad. Aan een kant jammer, ik heb het met veel plezier gedaan, maar het is ook leuk om verder te gaan.

 

Ik ben trots op mijn voorzitterschap van de jeugdraad. We hebben iets moois op kunnen bouwen en de jongeren een luidere stem kunnen geven. Ze worden gehoord.

 

Soms breken idealen en ideeën door het tegenover elkaar staan, terwijl ik denk dat er samen best iets te bereiken is, dat kan wel eens frustrerend zijn.

 

Het is mijn ambitie om op een zo goed mogelijke manier zo veel mogelijk mensen te vertegenwoordigen. Goed is daarin belangrijker dan zoveel mogelijk, maar het liefst allebei ‘

 

 Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Jordie van der Burgt (VVD). 

Bestel deze foto

 

 

 

Jordie van der Burgtadmin
026