Jovita Dorigo

Geodriehoek

Rechte lijnen, parallelen, haakse hoeken en uiteindelijk kom je tot de vorm‘.

 
‘Ik wilde altijd architect worden en dat is me ook gelukt. Bij architect-zijn hoort wat mij betreft de geodriehoek, met name voor het schetsen en ontwerpen.

Het is mooi om dingen die je ziet en voelt tastbaar te maken. Het vormgeven van die gedachten; mensen willen wat en hebben daar ideeën bij, het maken van die vertaalslag vind ik het leukste. Het spannendste is het reflecteren van de wensen, het verbinden, zorgen voor, zorgen dat. Het puzzelen doe ik met de geo, met rechte lijnen, paralellen, haakse hoeken, uiteindelijk kom je altijd tot de vorm.
 
De driehoek is een belangrijke vorm, zowel een pyramide als een trechter. Als je het als trechter bekijkt is het een afspiegeling van de samenleving. De bovenzijde is de samenleving, de zijdes die naar de punt leiden staat voor het noodzakelijk verband en de punt staat voor de overheid,  wat nodig is om hetgeen wat bovenaan gewenst is te realiseren.
 
Ik heb vanuit mijn werk geleerd om verbinding te maken tussen vraag en uitvoerbaarheid. Vijf jaar geleden was ik op zoek naar een nieuw anker die ik ontwikkeld had in mijn beroep. Destijds waren er landelijke verkiezingen waarin de extremen meer geluid maakten. Ik had het idee dat die uitersten vast zaten in hun eigen gelijk. Ik wilde bij gaan dragen het maken van de verbinding, het weer met elkaar communiceren. Als we als samenleving niet meer gehoord worden, moeten we ons hoorbaar moeten maken.
 
Mijn ouders gaven mij mee dat ruimte voor eigen ontwikkeling, het zelf denken, vasthouden aan je eigen kern, je eigen waarde en je eigen weg zoeken belangrijk is. Ook de gemeenschap van het gezin, de maatschappij en iets voor elkaar over hebben stonden centraal in mijn opvoeding. Wat dat betreft zat het er altijd wel in, ik gebruikte het maatschappelijke in het creatieve proces van mijn werk.
 
Ik kom uit een groot gezin met zeven kinderen. Ik ben de op een na oudste en gedroeg me een beetje als een kloek, dat ben ik eigenlijk nog wel. Mijn vader was ook architect, mijn creativiteit en manier van denken heb ik van hem. Mijn moeder was meer verbindend in en buiten het gezin. Ze wist er altijd voor te zorgen dat mensen elkaar wisten te vinden. Netwerken is een deel van mij.
Ik ben wel een netwerker, maar vanuit mijn eigen kracht. Ik denk dat ik goed de wensen uit de maatschappij kan reflecteren en analyseren van en naar het gemeentelijk bestuur.
 
Ik ben er trots op dat ik af en toe verbinding heb kunnen maken tussen bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs en het gemeentebestuur.
 
De wijze waarop mensen naar je kunnen kijken en je in hokjes kunnen stoppen kan me wel eens frustreren. De terughoudendheid van de burger naar een raadslid. Het is goed dat we ons realiseren dat deze communicatie van beide kanten nodig is en beter kan.
 
Het is mijn ambitie de communicatie tussen burger, raad en bestuur te verbeteren, om zo de driehoek sluitend te maken’.
 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Jovita Dorigo (D66). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

Bestel deze foto

Jovita Dorigoadmin
015