Julien Voets

Julien Voets

 

Boek:’Meer emotionele veerkracht’.

 

‘Het gaat hartstikke goed met me’.

 

‘Ik heb dit boek van mijn ouders gekregen tijdens mijn opname. Ik voelde me niet lekker in mijn vel zitten en heb mij zelf vrijwillig op laten nemen om aan mezelf te werken. Naast alles wat ik leerde tijdens de opname, leerde dit boek mij dat het belangrijk is te weten wie je bent. Als je jezelf kent en begrijpt, kun je een ander ook beter begrijpen. Als je een ander beter begrijpt kun je aan de hand daarvan wel of geen relaties zien en daarmee weten of je wel of niet alleen staat in de wereld.

 

Voordat ik opgenomen was voelde ik me alleen, door mijn persoonlijke ontwikkeling, de opname en het boek voel ik me niet meer alleen. Het gaat nu niet alleen beter met me, het gaat hartstikke goed met me.

 

Ik stel me misschien kwetsbaar op door dit te delen, toch heb ik er bewust voor gekozen deze menselijke kant van mijzelf te laten zien. Ik weet dat heel veel jongeren met dezelfde onzekerheden kampen en niet weten wat ze er mee aan moeten. Ik hoop een voorbeeld te kunnen zijn, laten zien dat ze er niet alleen voor staan. Wat mij betreft moeten er meer ervaringsdeskundigen in de politiek, ik hoop dat te kunnen zijn.

 

Ik heb een brede opvoeding gehad, zo ook politiek. Mijn ouders zijn altijd voor D’66, zeker in campagnetijd (vooral landelijk en Europees) werd er thuis veel over politiek gesproken. Ik heb de idealen en ideeën van D’66 in mijn opvoeding meegekregen en het heeft me geleerd dat ik het zo niet wil. Hoewel we politiek tegen over elkaar staan, gaan we persoonlijk goed met elkaar om. Ik kan me, met name politiek gezien, goed kwaad maken. Dit boek helpt me de rust te bewaren tijdens discussies en debatten.

 

Mijn ouders hebben me geleerd dat verandering bij jezelf begint en het belangrijk is je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Een les die ik mee wil nemen in hoe ik politiek wil gaan bedrijven. Ik vind ook dat het een meer menselijk beeld van politiek geeft. Ik heb een hekel aan excuus-politiek. Sorry zeggen alleen haalt niets uit, je moet er wat mee doen. In eerste instantie proberen te voorkomen, anders het oplossen, je verantwoordelijkheid meenemen.

 

Ik ben sinds mijn vijftiende politiek actief in de zin dat ik gemeenteraadsvergaderingen als publiek bijwoonde en ik ging naar lezingen van oud-politici. Ik ging op onderzoek uit, wilde erachter komen waar mijn politieke voorkeur lag. Ik werd geïnspireerd door Pim Fortuyn en Hans van Mierlo. Ik merk bij Steunpunt Bergen op Zoom een kruisbestuiving tussen die twee. Ik zie de betrokkenheid en het nemen van de verantwoordelijkheid van de burger en andersom.

 

Ik ben er trots op dat ik consensus kan bereiken door het debat aan te gaan en te informeren.

 

Het kan me frustreren dat er geen harde beslissingen genomen worden. Het duurt allemaal veel te lang.

 

Het is mijn ambitie het lokale debat te verbreden en een meer menselijk beeld te geven aan de politiek, door eerst een menselijk beeld te geven van mijzelf.’

 

 Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Julien Voets (Steunpunt Bergen op Zoom). 

Bestel deze foto

 

 

 

Julien Voetsadmin
025