Meino Dam

Knuppel en Steketee

‘…en toch is de mond je beste wapen!’

 
‘Ik ben veertig jaar politieagent geweest, waarvan zestien jaar bij de M.E. In die 16 jaar werden met de jaarwisseling in Den-Haag ingezet bij de oudejaarsrellen. In een van die jaren kregen we deze wapenstok met de tekst:”…en toch is de mond je beste wapen!”. De M.E. wordt pas ingezet als praten voorbij is. Ik vond het mooi en inspirerend dat we die als M.E.-ers juist kregen.

 
Ik ben lang wijkagent geweest, waarvan zes jaar in het Centrum. Ik noemde mezelf wel eens gekscherend de sherrif van het centrum. Ik had een band met de ludieke rol van Steketee. Het respect en de veiligheid voor deze rol van Steketee voelde ik zelf ook. Niet per se de boevenvanger zijn, maar juist verbinden. ik had het idee dat ik het beter kon met mijn mond, dan met mijn handen.
Ik heb een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel, misschien komt dat omdat ik met christelijke normen en waarden zoals respect, vertrouwen en verdraagzaamheid ben opgevoed. Ik heb mijn kinderen dezelfde waarden meegegeven, maar niet vanuit de christelijke traditie.
 
Toen ik het einde van mijn politie-carrière naderde werd ik benaderd de politiek in te gaan. Ik was altijd uitvoerend bezig met het verordeningen die onder andere in de gemeenteraad bepaald werden. Of ik het er nu mee eens was of niet, ik moest ze uitvoeren. In de raad zou ik mijn mond als wapen kunnen gebruiken om verordeningen te bepalen waar ik het wel mee eens zou zijn.
Als wijkagent kon ik niets aan dingen doen, als raadslid wel, ik kan helpen het beleid te veranderen. Ik breng ervaring en expertise mee en realiseer me dat ik nu zoveel meer kan bereiken.
 
Ik ben er trots op dat ik ongelooflijk mooie onderwerpen vanuit mijn vakgebied in goede brieven heb aan kunnen bieden aan het college, waar ze wel wat mee moesten doen en gedaan hebben.
 
Het kan me wel eens frustreren dat de mond wel eens oneigenlijk, kwetsend en cynisch gebruikt wordt.
 
Het is mijn ambitie weer herkozen te worden, het gaat me steeds beter af en ik ben nog niet klaar. Ik wil dit nog vier jaar doen en dan stoppen. Wat mij betreft moet het geen oude mannenclub worden’.
 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Meino Dam (Lijst Linssen). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

Bestel deze foto

Meino Damadmin
017