Reinoud Krijnen

Trouwring

Ik leg graag de knuppel in het hoenderhok‘.

Ik kies voor mijn trouwring, omdat dit een symbool voor loyaliteit is. Loyaliteit naar je dierbaren en medemens. Van huis uit heb ik meegekregen dat je op moet komen voor mensen die het nodig hebben, aan een half woord moet je genoeg hebben. Vertrouwen.
Uit loyaliteit naar mijn stad en mensen wil ik me inzetten en daar ook handen en voeten aan geven.
 
Ik ben trots dat ik een positie heb binnen het circus van raadsleden, wethouders en ambtenarij.
 
Ik kan het frustrerend vinden dat er zoveel nog niet goed geregeld is, er is nog enorm veel werk te doen. Die frustratie wil ik omzetten in energie
 
Mijn ambitie is hervorming te brengen in het bestuurlijke apparaat, op zo’n manier dat de lokale overheid samen met haar inwoners de dingen regelt. Die transitie vraagt om hard werken en een ander denkproces. Ik hou van het proces van verandering, ik leg graag de knuppel in het hoenderhok om dat te bereiken. (ik zeg met nadruk ‘leg’ en niet ‘gooi’, omdat ik erbij blijf, niet uit ben op conflict, maar juist wil samenwerken). Ik kijk uit naar dat proces en de resultaten die daar uit gaan voortkomen. Als je dat kan waarmaken is er vanzelf vertrouwen en loyaliteit bij de mensen’.
 
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Reinoud Krijnen (CDA). 
Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.
 

Bestel deze foto

Reinoud Krijnenadmin
014