Theo de Jong

Dartpijlen

‘Ik ontdekte mijn eigen talent’.

‘Ik ben als sinds 1990 een fanatiek darter, ik ben er een beetje ingerold door de dweilband. Het pakte me, ik raakte er aan verslingerd, ben me gaan inzetten om meer te leren en ben er steeds beter in geworden, ik ontdekte mijn eigen talent. Ik breidde mijn passie uit door mede darters een een hoger te plan te helpen. Hiervoor moest ik mijn talent voor verbinden en organiseren in zetten. Ik heb er veel van geleerd, was misschien altijd wel een leider, maar ben het bewuster en professioneler op gaan pakken.

Ik was al langer lid van de SP. Door het ontslag bij Phillip Morris moest ik bij mezelf te raden gaan wat ik verder met mijn leven moest doen. Ik was kaderlid bij de FNV en was nauw betrokken bij het hele proces van ontslagen en de sociale plannen bij Phillip Morris. Ik had meer informatie dan mijn collega’s op de werkvloer. Ze kwamen met vragen en ik werd een soort tussenpersoon, een mediator, een rol die me goed paste. Door mijn ervaring als kaderlid ben ik na het ontslag bij het Vakbondshuis in Roosendaal terecht gekomen. Ik heb me daar als service consulent werk en inkomen en adviseur sociale voorzieningen ontwikkeld en opnieuw veel geleerd. Binnen de FNV zit ik bij de werkgroep politieke beïnvloeding, de stap naar mijn politieke inzet bij de SP was voor mij heel klein. Het was een een-tweetje.

Ik heb al op zeer jonge leeftijd mijn ouders verloren, waardoor ik een grote tijd van mijn jeugd in pleeggezinnen en internaten heb doorgebracht. Ik heb altijd het idee gehad er alleen voor te staan en alles zelf uit te moeten zoek. Misschien dat ik daarom al mijn kennis en interesses nu wil delen.

Ik ben zeer geïnteresseerd in geschiedenis, altijd al geweest. Ik zocht van alles op, ging naar de bibliotheek en verrijkte mezelf met meer en meer informatie. De geschiedenis heeft me de sociale impact van gebeurtenissen laten zien. Ik kon vanuit die geschiedenis niet anders dan de socialistische kant op gaan. Ik zag in de geschiedenis dat de gewone mens vaak een voetveeg was en dat past niet bij mijn mensbeeld.

Ik ben er trots op dat ik nu de kans grijp echt iets voor mensen te kunnen betekenen. Ik ben opgevallen binnen de partij en ben vereerd dat ze me het vertrouwen hebben gegeven door me op de tweede plaats te zetten.

Hoe goed je het ook bedoeld, je zal niet altijd de resultaten kunnen behalen die je zou willen, dat zou kunnen frustreren. Dat vraagt dan om een andere aanpak, want frustratie mag nooit leidend zijn.

Het is mijn ambitie ervoor te zorgen dat we oog blijven houden voor het sociale aspect voor iedereen.’

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft Beweeg me alle mensen die zich verkiesbaar stellen uitgenodigd te vertellen wat hen beweegt actief te zijn in de Bergse politiek, deze keer Theo de Jong (SP). 

Bent u ook actief in de Bergse politiek en wilt u meedoen aan dit unieke project? Meld u dan aan hier aan o.v.v. politiek.

 

Bestel deze foto

Theo de Jongadmin
023